Hoppa till sidans innehåll
Foto: Josefine Warg Skytteforum 2015

Skytteforum 2015

18 NOV 2015 09:54
Årets Skytteforum genomfördes i Bromma under helgen. Från Småland deltog ordförande Dan Eriksson och utbildningsansvarig Kattis Andersson. Forumet genomsyrades av ett barn- och ungdomstänk där ungdomsrådets närvaro märktes på ett tydligt och positivt sätt.
  • Skapad: 18 NOV 2015 09:54

Skytteforum inleddes med att alla hälsades välkommen av bitr generalsekreterare Inger Mårtensson och förbundsordförande Jimmy Persson, som sedan redogjorde för ekonomi och verksamhet.

Verksamhet och Ekonomi.

Jimmy Persson meddelade att budgeten var i balans. Nyckeltalen; medelantalet föreningsmedlemmar, antalet licenser i förhållande till antalet medlemmar samt antalet utbildningsminuter per medlem är positivt. Från 73 till 82 medlemmar i snitt/förening. 2014 hade var 14e medlem tävlingslicens, idag är siffran var 16e. Trots att siffran beskriver en minskning påverkas den av det ökade antalet medlemmar och totalt sett har antalet tävlingslicenser ökat under året. Vi har gått från 95 utbildnings minuter/medlem till 79 minuter. Även här påverkas siffran av det ökade antalet medlemmar.

Distriktets funktion beskrevs med åtta tydliga uppgifter. Där 4 av uppgifter handlade om utbildning, lägerverksamhet och arrangemang av DM tävlingar.  Här uppmanas även distrikten att påminna föreningar om att uppdatera kontaktuppgifter i Idrott Online (IOL). Har föreningen en hemsida utanför IOL behöver man tänka på att RF, SvSF och distriktet får sina uppgifter via IOL.

Under våren kommer SvSF att fortsätta att besöka distrikten och anordna en föreningsträff, så även i Småland. Idag finns inte något datum återkommer så snart datum, tid och plats blir meddelas.

 

RF/SISU

Inbjuden till skytteforum, Malin Andersson från RF/SISU, beskriv idrottsrörelsen nya utmaningar att nå ut till så många som möjligt med vår verksamhet och att få fokus på att behålla medlemmar så länge som möjligt och, så klart, göra vår verksamhet så bra som möjligt för alla som deltar skyttar och ledare. Under hela skytteforum finns en tydlig röd tråd är det handlar om att satsa på en god barn- och ungdomsverksamhet som kompletteras till att fånga upp ”motionsidrottaren”. I det arbetet behöver vi förhålla oss till samhällsutvecklingen där vi kan se att den idag är mer individualiserad, digitaliserad, globaliserad och kommersialiserad.  Fokuset ligger på barnen och för att barn och ungdomar ska få en så bra verksamhet som möjligt behöver vi ge ledare och tränare möjlighet till personlig utveckling i form av t ex utbildning som biträdandeföreningstränarutbildning och föreningstränarutbildning.

 

Vaccinera din förening

Rolf Bodin, förbundsläkare, som jobbat med antidopingarbete. I nästa Skyttesport kommer vi att kunna läsa mer om hans arbete och den information han hade om vanliga mediciner som räknas till dopingklassade preparat. Föreningar kan vaccinera sin klubb mot doping. Rolf uppmnarar alla föreningar att göra det, idag är det bara en förening i Skåne som är vaccinerad. För mer information LÄNK:  vaccinera sin klubb mot doping

 

Nya Skyttesporten vill

Styrdokumentet Skyttesporten vill har reviderats med bakgrund av att Riskidrottsförbundet gett ut riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet. Bo Olsson informerade om ändringar, Skyttesporten vill att vår verksamhet bedrivs utifrån ett barnperspektiv och följer FN:s konvention om barns rättigheter. Att ledare erbjuds goda möjligheter till att utveckla sitt ledarskap genom t ex utbildning är något som gynnar såväl personen och föreningen samt bidrar till en god barn- och ungdomsverksamhet.

Skyttesporten vill - kort version

Skyttesporten vill samt andra riktlinjer och styrdokument.

 

Sektionsinformation

Lördagen avslutades md att sektionerna berättade om sina verksamheter för 2016. Mer om deras planer för 2016 hittas på Svenska Skyttesportförbundets hemsida, sektionssidorna.

Gevär  Pistol  Lerduva  Viltmål

 

Ungdomsrådet informerar

Något som genomsyrat Skytteforum är ungdomarnas tydliga närvaro under dagarna. Vi har fått lära oss att sitta still är nästan lika med att röka, så därför har ungdomarna sett till att vi med jämna mellanrum får inte bara en bensträckare, utan med stöd av dunk och energigivande musik även fått röra armar, ben och bål. Hur är det ute i föreningarna? Är vi bra på att värma upp, röra oss?

151114 Gympa

Vi fick tillsammans med ungdomsrådet ta fram och skriva ner våra styrkor, svagheter, möjligheter och hot inom Skyttesporten. Temat var så klart barn- och ungdomsverksamhet, bredd och fokus på vad en bra förebild och jobba för skyttesportens bästa – en idrott i världsklass.

151115 Våra styrkor m m

 

SäkB och SäkR

SvSF har som vi i tidigare nyhet berättat om utbildat Säkerhetsrådgivare. De har till uppgift att svara på frågor, ge tips och råd till förneingar inför besiktningar av skjutbanor. Småland kommer att bjuda in till ett utbildningstillfälle under våren.

 

Nya tävlingskalendern

De flesta känner till att vi sedan flera år tillbaka har en gemensam tävlingskalender. Där alla skyttesportens grenar lägger in sina tävlingar. Under senaste året har man jobbat med att ta fram en uppdatering av tävlingskalendern som kommer att sättas i bruk under 2016. Den ska ersätta den vi har idag. Under våren kommer Smålands Skyttesportförbund att bjuda in till informationskväll om den ny tävlingskalender

 

Idrottslyftet 2016

Broschyren för Idrottslyftet har nyss landat i brevlåderna hos föreningar runt om i landet. Fokus i år är utbildning och En idrott för alla läs mer i dokumentet

Idrottslyftet 2016

 

Kommunikation

Skytteforum avslutas med att Josefine Warg pratar om kommunikation. Resonemang förs om hur man kan kommunicera och att över tid förändras sättet att kommunicera. Med internet blir världen betydligt mindre, då man snabbt kan sprida information med också kommunicera även om man fysiskt är långt från varandra.

Josefine beskrev och förklarade hur man lätt kan få information från valfri IOL nyhetssida och att distrikt kan skapa nyhetslistor där distriktets föreningars nyheter kan ses i en box på distriktets hemsida.

Josefine lyfte även upp fördelen med olika sociala medier som finns. Idag kan vi skapa grupper på Facebook, eller gillasidor. Vi kan lägga upp bilder på instagram och hashtagga (#) bilderna t ex till skyttesport. På så sätt kan vi få information eller bra idéer från andra och internet är utan tvekan en direktkanal till barn- och ungdomar.

 

Sammanfattningsvis.

Ett innehållsrikt skytteforum 2015 med ett tydligt ungdomsinslag som gav inte bara inspiration utan också fysisk aktivitet på ett roligt och uppiggande sätt.

Som utbildningsansvarig i distriktet uppskattar jag speciellt uppgifterna, de åtta punkter som SvSF förväntar sig att distriktet ska göra. 4 av punkterna visar tydligt att utbildning och lägerverksamhet ligger i fokus.

 

Svenska Skyttesportförbundets nyhet om Skytteforum

Skribent: Kattis Andersson
E-post: This is a mailto link

Smålands Skyttesportförbund

Förbundsstyrelse 

Förbundsinfo

E-post till:

Förbundsstyrelse

Gevärssektionen

IndTA2

 

 

 

 

 

Logga Skyttegym

 

Sävsjö skyttecenter

  

Postadress:
Smålands Skyttesportförbund
Kattis Andersson, Skyttegatan 14
343 71 Diö

Kontakt:
Tel: 0709679940
E-post: smaland@skyttesport....

Se all info