Hoppa till sidans innehåll

UtbildningAktuella Utbildningar:

SvSF UtbStrategi   Klicka på bilden så kommer du till Aktuella utbildningar som listar utbildningar inom Småland. Väljer man "hela Sverige" som sökalternativ ses alla SvSF:s utbildningar i hela Sverige.

 

SvSF utbildningsportal

Utbildningsportelen är den plats där Svenska Skyttesportförbundet publicerar olika typer av utbildningar. Men även informationsvideos och olika tips / mallar för föreningar att ta del av. Portalen är under utveckling, sedan 2018 hittas skyttekortsutbildningarna där. Introduktionsutbildning - Allmän del samt Introduktion - Luftgevär och Intruduktion - Lerduva är publicerad. I loppet ligger fler introdutkonsutbildningar samt "Steg 1"  
Länk till SvSF utbildningsportal --> HÄR för mer info samt möjlighet att skapa konto och påbörja utbildning.

 

SvSF Utbildningsstrategi Ledare / Tränare.

SvSF Utbildningsstrategi innehåller olika steg av utbildningar för ledare / tränare inom skyttesporten.

2013 utbildades s k "Breddtränarna" som sedan 2020 bytt namn till "Utbildare" och deras uppgift fokuserades på att ändast utbilda nuvarande "biträdande föreningstränare" en utbildning som inom kort kommer att heta "Steg 1" och erbjudas som digital utbildning. Nuvarande "Föreningstränare" som genomförs med blockindelning, kommer även den att justeras och uppdateras till "Steg 2" med en digital del och en utbildningsdag på en fysisk plats. 

Smålands Skyttesportförbund erbjuder varje år en utbildning riktad till ledare/tränare. Nu under pandemin kan detta erbjudande se ut på annat sätt än tidigare år (då, traditionella utbildningsdagar) Under pågående uppdatering och justering av Biträdande- och Föreningstränarutbildningarna fortsätter vi att använda oss av det materialet som är aktuellt för respektive utbildning och sektion. Sektionerna har kommit olika långt med att uppdatera och anpassa utbildningsmaterialet. Lika så kan en sektion ha flera sektionsutbildningar för t ex Introduktion / Steg 1 o s v. 

Nuvarande utbildningarna finns att välja även när föreningen anmäler en s k "kurs" eller "lärgrupp" till RF-SISU via föreningens utbildningsmodul i IOL.

Vill du läsa mer om SvSF Utbildningsstrategi klicka >> HÄR som för dig vidare till SvSF hemsidan, utbildning.

 

Läger/Utbildning för ledare eller skyttar

Önskas annan utbildning t ex speciellt inriktat på kost, mental träning, fysiskträning, funktionärer mf l. Eller önskas någon form av träningsdag med ett speciellt tema för skyttar eller/och ledare/tränare - kontakta utbildningssektionen.

På distriksnivå finns påbörjade s k Lärgrupper. I dagsläget endast för gevär och under rådande pandemi är lärgrupperna inte aktiva. 

 

Informationsdag till föreningar som ska besikta skjutbana (SäkB)

Årligen arrangeras en informationsdag (februari) för föreningar som under året ska besikta sin skjutbana. Målet är, om kontaktuppgifter finns tillgänglia, att inbjudan skickas till föreningar som under året ska besikta skjutbana men självklart kan alla föreningar kunutna till skyttesport anmäla sig till informationsdagen.

Mer information om Säkerhetsbestämmelser Civilt Skytte (SäkB) hittas via >>  SvSF:s hemsida - Regler och bestämmelser - SäkB.

 

Domarutbildningar 

Det finns utbildningar till domare på olika nivåer. Domarutbildningar på lägre nivå hålls av respektive sektion. 2016-04-02 genomfördes första nationella domarutbildningen för gevär. 2019-11-15-17 hölls en C-dommar utbildning för Pistol. Du kan läsa mer om domarutbildningar på SvSF:s hemsida.  >>  SvSF:s hemsida - Utbildning - Domare.

 

Regelkunskap

Sektionerna kan om behov finns ordna reglekurser riktad till skyttar. Lerduva erjbuder bl.a kvälls- eller heldagsinformation i regler gällande Skeet och Nordisk Trap. För mer information kontakta utbildningsansvarig eller aktuell sektions ledamöter.

 

SvSF Tävlingskalender 

Smålands Skyttesportförbund erbjuder utbildningar till föreningar i det administrativa arbetet med SvSF Tävlingskalender (IndTA2.0) Kalender gäller för alla sektionerna och grenar. Sektionerna har kommit olika långt i hur man väljer att tävlingar ska administreras i tävlingskalendern. En lägsta nivå är att föreningen lägger ut sin tävling i kalendern, med kontaktuppgifter, inbjudan och efter genomförd tävling ett resultat dokument i pdf-format. 

 

IdrottOnline (IOL)

2020 bytte SISU Småland namn till RF-SISU Småland. Anledningen till det är att organisationerna Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildare slogs ihop till en organisation och bytte därmed namn 1 januari 2020. Du vet väl att RF-SISU genomför utbildningar i IOL. Där man kan välja på grundkurs och flera specificerade vidareutbildningar. Sök utbildningar via >>  SISU idrottsutbildarna - Sök utbildning.

 

SISU Idrottskonsulenter och utbildningsmodulen i IOL

I Småland finns ett antal idrottskonsulenter uppdelade på kommun. Bland annant har de till uppgift att stödja och hjälp föreningar med s.k lärgrupper och kurser. Genom IOL:s utbildningsmodulen kan föreningen sköta den administrativa kontakten med SISU-konsulenten. Även administera anmälan och närvaro för era lärgrupper/kurser i er förening. Ett lätt sätt att redovisa utbildningstimmar till RF-SISU, som genererar stöd till idrotten. 

Genom att använda SvSF grundutbildningar, underlättas beskrivningen av vilket utbildningsmaterial föreningen tänker använda under kursen eller i lärgruppen

För mer information, stöd och hjälp kontakta din idrottskonsulent. Konsulenterna för Småland hittas via >> Smålandsidrotten - Förbund - Kontakta oss - områdesasvariga idrottskonsulenter per kommun.

 

Har du frågor och funderingar runt utbildning? Hör gärna av dig!

Uppdaterad: 05 JUN 2020 17:15

Smålands Skyttesportförbund

Förbundsstyrelse 

Förbundsinfo

E-post till:

Förbundsstyrelse

Gevärssektionen

IndTA2

 

 

 

 

 

Logga Skyttegym

 

Sävsjö skyttecenter

  

Postadress:
Smålands Skyttesportförbund
Kattis Andersson, Skyttegatan 14
343 71 Diö

Kontakt:
Tel: 0709679940
E-post: smaland@skyttesport....

Se all info