Hoppa till sidans innehåll
Foto: Cecilia Augustsson Edstam

Utbildningsstrategi 2017


Bakgrund

SvSF kansli har tillsammans med grensektionerna, på styrelsens uppdrag, arbetat fram en plan för utbildning av ledare och tränare i organisationen. Denna kallas Utbildningsstrategi 2017.
Utbildningsstrategin innefattar ledar- och tränarutbildning i alla nivåer med mål att kvalitetssäkra våra ledare och tränare på olika nivåer. Med det menas att vi ska veta vilka kunskaper som en t ex en föreningstränare har. Material som används för att utbilda ska kunna spåras och vi ska veta vem som har gjort det, när och vart materialet finns och vem som har utbildat. Den nya ledar- och tränarstrukturen ska vara fullt genomförd och kunna verka från 2017.

Utbildningsområden:

Utbildningarna på de olika nivåerna ska innehålla 4 områden;  

-  ledarskap

pedagogik

-  träningslära

-  organisation och regler

samt grenspecifik utbildning.

Utbildningsområdenas innehåll gör att vissa delar av utbildningen kan arrangeras som sektionsövergripande utbildningar vilket kan generera i erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan ledare/tränare för olika grenar medan den grenspecifika utbildningen genomförs sektionsvis.

Utbildningsnivåer nytt från november 2013:

Föreningsnivå

Föreningsnivån utgörs av biträdande föreningstränare och föreningstränare samt kompletteras med SISU:s ledarutbildning Plattformen.

Mellannivån

Nästa nivå i SvSF:s tränartrappa är Mellannivån. Här hittar vi utbildning för Breddtränaren, vars främsta uppgift är att utbilda ledare/tränare på föreningsnivå. Breddtränare Elit har krav om dokumenterad praktik efter den genomförda Breddtränar utbildningen, utbildningaran bekostas av SvSF bekostar, distriktet lägger fram förslag på personer till Breddtränareutbildningen och sektionen på riksnivå väljer breddtränare som får möjlighet att utbilda sig till Breddtränare Elit. 

Bredd/Bredd Elit har en nationell struktur. Till Bredd Elit hör alla nationella lag och landslag. Vilka styrs från respektive sektion.

Förenings och Mellannivån benämns BREDD/BREDD ELIT.

Landslagsnivå

Nästa steg utgörs av idag befintlig ISSF tränarutbildning C, B och A. En nivå som ligger på ett internationellt plan och styrs av regler som är internationella. Landslagsnivån benämns med ELIT och styrs av sportchefen.

Bild: Utbildningsplan - Utbildningsnivåer 

Utbildningsplan Utbildningsnivåer

(Bild utbildningsplan, för utskrift)

Bild: Innehåll

Utbildningsplan - innehåll

(Bild innehåll, för utskrift)

Uppdaterad: 04 JUL 2020 14:41 Skribent: Kattis Andersson, utb ansvarig
E-post: This is a mailto link

Smålands Skyttesportförbund

Förbundsstyrelse 

Förbundsinfo

E-post till:

Förbundsstyrelse

Gevärssektionen

IndTA2

 

 

 

 

 

Logga Skyttegym

 

Sävsjö skyttecenter

  

Postadress:
Smålands Skyttesportförbund
Kattis Andersson, Skyttegatan 14
343 71 Diö

Kontakt:
Tel: 0709679940
E-post: smaland@skyttesport....

Se all info